درباره ما


مدير سیستم
دفتر رسيدگی به اسناد پزشکی مازندران
آدرس:
قائمشهر- خيابان مدرس-روبروی بانک ملی مرکزی
تلفن: 7-2203365-0123
ايميل: asnadmazandaran@yahoo.com

« وإِن يکادُ الّذينَ کَفَروا لَيزلِقونَکَ بِأَبصارِهِم لَمّا سَمِعُوا الذِّکرَ و يقولونَ إِنَّهُ لَمَجنونٌ * و مَا هُوَ إِلاّ ذِکرٌ لِلعَلَمين »
ایمیل :
 • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/04/05
لیست مسئولین فنی و کاربران شاغل در داروخانه و پاراکلینیک: دانلود  

(فرمت تکمیلی به شماره 42234089 فکس و یا به آدرس asnadmazandaran@yahoo.com ایمیل گردد.)

فرمت ارزیابی مراکز فیزیوتراپی : دانلود

لیست تعرفه های جدید پاراکلینیک ( بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات): دانلود

لیست تعرفه خدمات پاراکلینیک: دانلود

راهنمای پذیرش اینترنتی پزشکان و دندانپزشکان : دانلود

آخرین لیست تفاهم نامه:دانلود

لیست بیماران ارجاعی از پزشک خانواده(جهت پزشکان متخصص): دانلود

تعرفه پاراکلینیک ۹۳:دانلود

 لیست داروهای یارانه ای ۹۳: دانلود

فایل ویزیت جاری: دانلود

لیست برخی خدمات قابل ارائه توسط پزشک خانواده: دانلود 

لیست طرف قرارداد شرکت کننده در طرح پزشک خانواده : دانلود


دسته بندی : پزشک خانواده
برچسب‌ها: فایلهای ارسالی


 • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/09/13


دسته بندی : واحد پزشکان • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/09/13


دسته بندی : واحد پزشکان • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/09/05

« سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مديريت جهادی » 

رياست محترم شورای هماهنگی انجمنهای داروسازان استان

ریاست محترم انجمن علوم آزمایشگاهی استان

موسس محترم فنی داروخانه / پاراکلینیک ................... 

موضوع: تکمیل اطلاعات مسئولین فنی و کارکنان شاغل در داروخانه و پاراکلینیک

با سلام و صلوات بر حضرت محمد(ص) و آل محمد(ص)

      احتراما" بمنظور تشکیل پرونده الکترونیکی مسئولین فنی و کارکنان شاغل در داروخانه ها و پاراکلینیک های طرف قرارداد استان، خواهشمند است نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی طبق فرمت پیوست اقدام و حداکثر تا تاریخ 20/09/93 به دفتر اسناد پزشکی ارسال نمایید.

نظر به اهمیت اطلاعات درخواستی و اثرگذاری آن در روند بازرسی و رسیدگی صورتحسابهای ارسالی، لذا مسئولیت هر گونه مغایرت دراطلاعات ارسالی، بعهده موسسین محترم فنی، خواهد بود.

ضمناً ترتیبی اتخاذ گردد تا در صورت هر گونه جابجایی افراد فوق الذکر، لیست آخرین تغییرات مرتبط به مشخصات فوق، در اسرع وقت به دفتر اسناد پزشکی ارسال گردد.

لازم به ذکر است  فرمت مربوطه از طریق وبلاگ دفتر نیز قابل حصول می باشد

آدرس وبلاگ :   asnadmazandaran.blogfa.com 

       دکتر محمود رادپی

رئيس دفتر رسيدگی به اسناد پزشکی مازندران 

 

فایل مربوطه تحت عنوان "لیست مسئولین فنی و کاربران شاغل در داروخانه و پاراکلینیک" از قسمت فایلهای ارسالی قابل دریافت می باشد.


دسته بندی : واحد دارویی • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/08/28
فرمت ارزیابی مراکز فیزیوتراپی : دانلود


دسته بندی : واحد پاراکلینیک • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/08/20
لیست تعرفه پاراکلینیک : دانلود


دسته بندی : واحد پاراکلینیک • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/07/07
 

سرانه مرداد پزشکان خانواده پرداخت گردید.


دسته بندی : پزشک خانواده • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/07/07

قابل توجه داروخانه های طرف قرارداد

جهت کاهش مراجعات بیماران مصرف کننده داروهای مورد مصرف در درمان ناباروری، به دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی، به آگاهی می رساند از این پس داروهای فوق نیاز به تایید کاربر دفتر اسناد پزشکی نداشته و پس از تایید توسط داروخانه از طریق پورتال معاونت درمان، قابل پرداخت می باشد.


دسته بندی : واحد دارویی • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/06/25

                                                  (سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مديريت جهادی)

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل

رياست محترم بيمارستان ................

موسس محترم مرکز پاراکلينيکی  ...........

موضوع : ثبت شرح تشخيص مرتبط با نواحی و نوع درخواست

باسلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)

 

   احتراما" پيرو نامه شماره 7236/2/174 مورخ 29/4/93 درخصوص درج صحيح پاسخ های نسخ پاراکلينيک در پورتال ، به استحضار می رساند موارد ذيل در هنگام ثبت تشخيص نسخ پاراکلينيکی مد نظر قرار گيرد :

1-     از کدهای 10 ICD در قسمت شرح تشخيص استفاده نگردد.

2-     تشخيص ثبت شده بايستی کاملا" مرتبط با نواحی و نوع درخواست در نسخه بيمار باشد.

لازم به ذکر می باشد از مورخ 1/7/93 عدم رعايت موارد فوق ، موجب کسورات خواهد شد .

 

                                                               دكتر محمود رادپی

                                             رئيس دفتر رسيدگی به اسناد پزشکی مازندران 


دسته بندی : واحد پاراکلینیک • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/06/22


دسته بندی : واحد پاراکلینیک • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/06/22


دسته بندی : واحد پاراکلینیک • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/06/11

« سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مديريت جهادی »

 

رياست محترم نظام پزشکی استان

همکار محترم پزشک/دندانپزشک

موضوع:  لزوم پذیرش اینترنتی نسخ پزشکان و دندانپزشکان

 

با سلام و صلوات بر حضرت محمد(ص) و آل محمد(ص)

      احتراما" پيرو مکاتبات قبلی در خصوص لزوم پذيرش اينترنتی نسخ پزشکان و دندانپزشکان به استحضار می رساند از تاريخ 01/07/93 ، پذيرش نسخ پزشکان و دندانپزشکان، صرفاً پس از پذيرش اينترنتی قابل قبول بوده و هرگونه پذيرش دستی، غيرقابل پرداخت خواهد بود.

ضمنا" راهنمای چگونگی پذيرش اينترنتی نسخ جهت بهره برداری در وبلاگ دفتر به آدرس asnadmazandaran.blogfa.com منوی " فايلهای ارسالی" ارائه ميگردد.

 

دکتر محمود رادپی

رئيس دفتر رسيدگی به اسناد پزشکی مازندران


دسته بندی : پزشک خانواده • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/06/11

« سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مديريت جهادی »

معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران/بابل

موسس / مسئول محترم فنی داروخانه ..........

موضوع: لزوم توجه به شروط مندرج در فارماکوپه دارویی

 

با سلام و صلوات بر حضرت محمد(ص) و آل محمد(ص)

احتراما نظر به اينکه در برخی موارد، داروخانه ها بدون توجه به شروط تعيين شده برای داروها، مبادرت به تحويل دارو به بيمار می نمایند، این امر موجب بروز مشکلاتی در پذیرش نسخ و يا اعمال کسورات، می گردد.

 لذا به استحضار می رساند کليه شروط تحویل دارو اعم از بیمه، بیمارستانی، سقف تجویز، تخصص های مرتبط، تخصص های غيرمرتبط و ... در پورتال معاونت درمان به آدرسwww.darman.tamin.ir منوی فارماکوپه دارویی قابل بهره برداری می باشد.

                                                        دکتر محمود رادپی

رئيس دفتر رسيدگی به اسناد پزشکی مازندران


دسته بندی : واحد دارویی • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/06/04

 مهم

« سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مديريت جهادی »

معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران/بابل

موسس / مسئول محترم فنی داروخانه ..........

موضوع: لزوم درج قیمت صحیح دارو توسط داروخانه

 

با سلام و صلوات بر حضرت محمد(ص) و آل محمد(ص)

احتراما در خصوص آخرین تغييرات اعمالی در پورتال معاونت درمان سازمان در راستای  تفاهم نامه انتقال یارانه های دارویی در سال 1393، به استحضار می رساند:

منبعد در هنگام اخذ تاييدیه اينترنتی نسخ، حداکثر بهای مورد قبول سازمان و حداقل بهای دارو در بازار توسط داروخانه ها، قابل رویت می باشد.

چنانچه بهای مصرف کننده داروی موجود در داروخانه کمتر از بهای مورد قبول سازمان باشد، داروخانه موظف است در فیلد " بهای موجود در داروخانه "  نسبت به درج قيمت صحيح اقدام و سپس تائيديه نسخه را اخذ نمايد.

يادآوری می نمايد این امر در خصوص کليه داروها، لازم الاجرا است و در صورت عدم رعایت مورد فوق، برابر مقررات اقدام خواهد شد.

 

                                                                      دکتر محمود رادپی

                      رئيس دفتر رسيدگی به اسناد پزشکی مازندران

 

 


دسته بندی : واحد دارویی • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/06/04

قابل توجه داروخانه های طرف قرارداد

به اطلاع مي رساند آخرين ليست داروهاي اعلامي (مورخ 25 مرداد ماه )در سايت معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قابل حصول ميباشد.

ضمناً تحت عنوان "tafahomname 93-5-25 "  نيز در قسمت دريافت فايل پورتال معاونت درمان و منوی فایلهای ارسالی وبلاگ، قابل حصول است.

 

 


دسته بندی : واحد دارویی • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/05/11

فایل تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی: دانلود 


دسته بندی : واحد پزشکان • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/05/11

در صورت بروز اشکال در استفاده از پورتال معاونت درمان با آدرس: www.darman.sso.ir می توانيد به آدرس www.darman.tamin.ir  مراجعه فرمائيد.


دسته بندی : واحد پزشکان • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/05/11
پيرو سوالات برخي کاربران به اطلاع مي رساند: جهت تحويل انواع برند داروي فيلگراستيم : کدهاي 5153 "NEUPOGEN® 0.3MG/0.5ML SYRINGE "و 18531 "ZARZIO® 0.3MG/0.5ML SYRINGE " توسط داروخانه، لازم است کاربران دفاتر اسناد نسخ را با کد 5152 ""FILGRASTIM(GCSF) 300MCG/ML SYRINGE مورد تائيد قرار دهند.
دسته بندی : واحد دارویی • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/04/22

قابل توجه داروخانه های طرف قرارداد

داروی پگفیلگراستیم( PEGfilgrastim )با نام تجاری PEGagen به شرط زیر در تعهد سازمانهای بیمه گر قرار می گیرد:

1)تجویز توسط پزشک متخصص و با تشکیل پرونده

2) ثبات قیمت دارو به مدت یکسال

3) حداکثر تجویز دارو دو عدد در ماه

4) عدم تجویز داروی فیلگراستیم همزمان با این دارو


دسته بندی : واحد دارویی • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/04/22
قابل توجه مراکز پزشکی هسته ای:

در خصوص نحوه محاسبه برخی از خدمات تشخیصی پزشکی هسته ای:

مبنای محاسبه تعرفه خدمات فوق بر اساس روش planar  است و در صورت درخواست روش spect ،توسط پزشک معالج ( و بر اساس گزارش خدمت)، کد 178499 به تعرفه مبنا اضافه می گردد. ولی با توجه اینکه اسکن قلب صرفا" به روش اسپکت انجام می شود،نیازی به درج و درخواست روش اسپکت توسط پزشک معالج نیست و پرداخت کد 178499 علاوه بر اسکن قلب بلامانع می باشد.


دسته بندی : واحد پاراکلینیک • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/04/19
-بدينوسيله به اطلاع مي رساند آخرين تغييرات انجام گرفته در ليست تفاهم نامه انتقال يارانه دارو در سال 1393، در سايت معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به آدرس http://fdo.behdasht.gov.ir در قسمت "تفاهم نامه بيمه" قابل دسترسي است.

 


دسته بندی : واحد دارویی • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/04/19

قابل توجه کليه مراکز طرف قرارداد

بدينوسيله به اطلاع مي رساند از ابتداي مهر ماه سال جاري، دفاتر درماني بيمه شدگان تامين اجتماعي که فاقد شماره سريال 18 رقمي هستند از درجه اعتبار ساقط مي باشند و کليه خدمات ارائه شده به آنها قابل محاسبه و پرداخت نخواهد بود.


دسته بندی : واحد پزشکان • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/04/19

به اطلاع مي رساند تعرفه برخي از خدمات آزمایشگاهی به شرح زير اصلاح گرديده است:

-آزمايش تروپونين به روش كيفي با کد 84512 و تعرفه دولتي 103.000 ريال و خدمت تروپونين به روش كمي با کد 80522 و تعرفه دولتي 184.000ريال.

-آزمايش آسيب شناسي رحم ،با ‌يا بدون لوله ها و تخمدانها تنها با کد 883092 قابل تائيد، محاسبه و پرداخت بوده و کد 883097 غير فعال مي باشد.


دسته بندی : واحد پاراکلینیک • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/04/19

-نسخ حاوي انواع فاکتورهاي ضد انعقادي، تنها در بيماران مبتلابه انواع هموفيلي در تعهد سازمان بوده و قابل تائيد، محاسبه و پرداخت مي باشد.

 

-به اطلاع مي رساند تجويز اوليه و تشکيل پرونده براي بيماران ديابتي مصرف کننده انواع انسولين هاي قلمي کمافي السابق با تجويز متخصص انجام و در ادامه درمان، نسخه تجويز شده توسط پزشک عمومي براي بيماران با اخذ تائيد از پورتال معاونت درمان بر اساس پرونده، قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.

 

-چناچه داروئي با نام تجاري(برند)توسط پزشک معالج در نسخه ذکر شده باشد، داروخانه مي تواند داروي برند ديگري که از لحاظ قيمت کمتر از نوع برند تجويز شده توسط پزشک معالج باشد را انتخاب نموده (ضمن هماهنگي با بيمار) و به بيمار عرضه نمايد.

 


دسته بندی : واحد دارویی • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/04/17

فایل اکسل بیماران ارجاعی : دانلود

در هنگام پذیرش نسخ تیرماه ،ارائه فایل تکمیل شده فوق، الزامی است.


دسته بندی : پزشک خانواده • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/04/10

همکار محترم پزشک................................

احتراما" با توجه به اینکه آزمایشات چکاپ در تعهد سازمانهای بیمه گر نمی باشد لذا در این موارد درج کلمه checkup در نسخه تجویزی الزامی است.

لازم به ذکر است منظور از ازمایشات فوق مواردی است که به تشخیص پزشک نبوده بلکه به درخواست بیمار و یا برخی سازمانها جهت تکمیل پروئده صورت می پذیرد.

دکتر محمود رادپی

رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی مازندران


دسته بندی : واحد پزشکان • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/04/10

پیرو ثبت پاسخ های ناصحیح در بخش گزارشات خدمات پاراکلینیک( پاتولوژی و ژنتیک ) و تصویر برداری ( mri و ct ) به آگاهی می رساند از این پس، در صورت درج پاسخهای غیرمرتبط، نسخ مذکور مشمول کسورات می گردد.


دسته بندی : واحد پاراکلینیک • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/04/05

 

-با توجه به اینکه آزمایشات چکاپ در تعهد سازمانهای بیمه گر نمی باشد لذا در این موارد درج کلمه checkup در نسخه تجویزی الزامی است.لازم به ذکر است منظور از ازمایشات فوق مواردی است که به تشخیص پزشک نبوده بلکه به درخواست بیمار و یا برخی سازمانها جهت تکمیل پروئده صورت می پذیرد.

- آزمايش TPO در تعهد نمی باشد.

- نوزاد بايد در هنگام آزمايش دفترچه داشته باشد استفاده از دفترچه مادر غير قابل پرداخت است .

- در خصوص آزمايش GCT کد مربوطه ۸۲۹۵۲ تعریف شده و قابل پرداخت می باشد.

- کد مربوط به BS و FBS ک  ۸۲۹۴۷  و کد مربوط به آزمایش  گلوکز خون 2 ساعت پس از مصرف صبحانه 82950 می باشد .

- آزمايشات کوادرمارکر ، تريپل مارکر ، دابل مارکر جهت خانم های باردار در تعهد نمی باشد .

-انجام ازمايش به روش کمی لومينسانس در تعهد نمی باشد.

-شماره نظام پزشکی و شماره سريال دفترچه می بایست در ديسکت بطور صحيح ثبت شود.

-نسخ می بايست شماره گذاری گردد.

-جهت پرداخت آزمايش لاتکس و CRPکمی، انجام آن بصورت کمی می بایست توسط پزشک در نسخه درخواست گردد.

-ازمايش زنتيک مولکولی ، PCRکيفی می بايست حتما" تایید اینترنتی شده و جوابیه آن نیز ثبت اینترنتی شود.

-نسخ پاپ اسمير می بایست حتما تایید اينترنتی شوند.

-آزمايشاتی که در تعهد ماما نمی باشد درخواست نگردد.

- نسخ آزمايشگاهی که به دفتر اسناد پزشکی تامين اجتماعی ارسال می گردد می بايست در چهار چوب ضوابط دستورالعمل 02 پزشک خانواده بوده در غير اينصورت مشمول کسورات خواهد گردید.

قابل ذکر می باشد موارد ذکر شده از 1/4/93 غير قابل پرداخت می باشد .


دسته بندی : واحد پاراکلینیک • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/03/31

با عنایت به واگذاری برنامه غربال گری دانش آموزان به پزشکان خانواده و با عنایت به شکایات واصله و تماسهای تلفنی مردم شریف استان مبنی بر دریافت وجه بابت انجام معاینات دانش آموزی در پایگاه های مجری برنامه پزشک خانواده به استحضار می رساند ارائه کلیه مراقبتهای بهداشتی در پایگاه های مجری برنامه ، رایگان بوده و دریافت هرگونه شکایت، در نتایج پایش عملکرد پزشکان خانواده لحاظ گردیده  و منجر به اعمال کسورات در سرانه دریافتی خواهد شد.


دسته بندی : پزشک خانواده • نویسنده : مدير سیستم
 • تاریخ : - 93/03/29

-تفاهم نامه مذکور برای کاهش پرداخت بيماران مصرف کننده داروهای گرانقيمت با ترجيح داروهای توليد داخل تهيه شده است لذا ميزان پرداخت بيماران مصرف کننده داروهای برند وارداتی کاهش نداشته و بعضا" افزايش نيز داشته است.

 -قيمتهای اعلامی اداره کل نظارت بر دارو از زمان ابلاغ اجرائی بوده و داروخانه ها موظفند تفاوتهای احتمالی بين قيمتهای قبلی و قيمتهای جديد را در سطح شرکت پخش و شرکت تامين کننده مرتفع نموده، هزينه اضافی به بيماران تحميل ننمايند.

 -در تداخلات احتمالی اين تفاهمنامه و طرح کاهش پرداخت در بيمارستانهای دولتی،ملاک منفعت بيمار بوده و در موارد تجويز برند توسط پزشکان بيمارستان،خود بيمارستان مکلف به پوشش بيماران تا سقف پرداخت 10 درصد هستند.

 -در موارديکه داروی با قيمت پايه دربازار موجود نباشد،ادارات کل استانی سازمانهای بيمه گر طبق روال قبل حق دارند قيمت موردپذيرش خود را به حداقل قيمت داروی موجود در بازار ارتقاء دهند.

 -پوشش قيمت برند طبق تفاهمنامه مشروط به تجويز با نام برندتوسط پزشک است،در غير اينصورت داروخانه مجاز به تغيير نسخه مشروط به دريافت مابه التفاوت کامل ميباشد(مجددا"تاکيد می گردد در صورت عدم موجودی دارو با قيمت پايه با هماهنگی با سازمانهای بيمه گر بنحوی عمل شود که پرداخت بيمار بخاطر عواملی غیر از اصرار برای دريافت برند خاص بالا نرود).

 -داروهای يارانه ای قبلی(تالاسمی، پيوند ، متابوليک ، دياليز و فاکتور 7 ) در اين طرح با قيمت آزاد ارائه شده و بيمه پوشش را برعهده خواهد گرفت. لذا پس ازاتمام موجودی داروخانه ها با قیمت قبل، طبق مستنداتی که به اداره کل نظارت بر دارو ارائه شده قيمت جديد اجرائی می گردد. با توجه به نحوه پرداخت داروخانه به پخشها و توافق با بيمه ها برای جبران اين نقدينگی در اسرع وقت، عدم دريافت دارو توسط برخی داروخانه ها اختلال در نظام داروئی تلقی می شود.

 


دسته بندی : واحد دارویی